Jak zwie się wasza boleść sroga? - Nie mamy Boga! Nie mamy Boga! . Leopold Staff
Page Designed by Tmaxwell